Leden

Bugels

Jan Riemersma
Elske van der Kooi
Anke van Ommen
Alexandra Spijksma
Esther Albersen
Marinthe Brouwer
Leanne Lijzenga
Marjan-Blanksma-Verlaan
Titia Galema
Alie Hellinga

Trompetten
Cees Walinga
Wilma Visser-Hofman
Stef Kuiterman
Jos Tjalsma
Anita van Veen
Jan Eringa

 

Trombones
Wieger van der Kooi
Paul Vlietstra

Baritons
Fokke van Ommen
Bea Tieleman
Tjeerd Kloosterman
Tjeerd van der Kooi
Jisk Bakker
Evert Tilstra

Saxofoons
Thea Brouwer
Jantina van Ommen
Stephanie de Haan
Anneke Zondervan
Jetze Dirk Spijksma
Piet Tuinhof
Jan Hiddo de Boer
Elyne Tjalsma

Hoorns
Sjoukje Pieksma
Douwe Sybesma

Bassen
Gauke Zijlstra
Eeltje Fokkema
Marco Stallinga
Jakob Sloot

Slagwerk