Vereniging / Leden

Bugels

Jan Riemersma
Elske van der Kooi
Anke van Ommen
Alexandra Spijksma
Esther Albersen
Marinthe Brouwer
Leanne Lijzenga
Ella IJntema
Marjan-Blanksma-Verlaan
Titia Galema

Trompetten
Wilma Visser-Hofman
Stef Kuiterman
Jos Tjalsma
Jan Eringa

 

Trombones
Wieger van der Kooi
Cees Walinga

Baritons
Fokke van Ommen
Bea Tieleman
Tjeerd Kloosterman
Tjeerd van der Kooi
Jisk Bakker

Saxofoons
Thea Brouwer
Jantina van Ommen
Anneke Zondervan
Jetze Dirk Spijksma
Piet Tuinhof
Keimpe Kloosterman
Elyne Tjalsma

Hoorns
Sjoukje Pieksma
Marije Troost-Gerrits

Bassen
Gauke Zijlstra
Eeltje Fokkema
Marco Stallinga
Jakob Sloot

Slagwerk