Vereniging / Leden

Bugels

Jan Riemersma
Elske van der Kooi
Anke van Ommen
Alexandra Spijksma
Esther Albersen
Jeannette Postma
Marinthe Brouwer
Leanne Lijzenga

Jan Riemersma

 

Trompetten
Cees Walinga
Wilma Visser-Hofman
Stef Kuiterman
Jos Tjalsma

Trombones
Gauke Zijlstra
Hester Wijnstra
Wieger van der Kooi
Paul Vlietstra

hester

Baritons
Fokke van Ommen
Bea Tieleman
Tjeerd van der Kooi
Jisk Bakker
Evert Tilstra
Tseard van der Kooi

Saxofoons

Thea Brouwer
Jantina van Ommen
Mirjam Tilma
Anneke Zondervan
Brechtsje Riemersma-de Haan
Jetze Dirk Spijksma
Piet Tuinhof
Jan Hiddo de Boer
Elyne Tjalsma
Thea en Jantina op sopraansaxJantina Danielle en Brechtje DSC04192

 

Hoorns

Sjoukje Pieksma
Douwe Sybesma

DSC04185

 

 

 

 

 

 

 

Bassen
Eeltje Fokkema
Marco Stallinga
Jakob Sloot
jakobsloot.jpg

 

Slagwerk