Evenementen

Studiedag

Zaterdag 1 april vanaf 9.30 uur in Bogerman locatie Hemdijk 47.

9.30 uur inloop.

Van 10.00 uur tot 12.30 uur sectierepetities.

12.30 uur: lunch

13.30 uur: orkestrepetitie

14.45 uur: Pauze

15.15 uur: vervolg repetitie

16.15 uur: Borrel