Bericht

Rabogeld voor fanfare Harmonie Sneek

De Harmonie heeft 1000 euro ontvangen van het Cooperatiefonds van de Rabobank Sneek ZuidwestFriesland. De fanfare krijgt het geld als bijdrage in de kosten voor het Theaterconcert met De Kast en de compositie Yn Ieren en Sinen, in opdracht van de Harmonie geschreven door componist Jan de Haan.

Geen reacties →