Leden

Bugels

Jan Riemersma
Elske van der Kooi
Anke van Ommen
Ella van Ommen
Alexandra Spijksma
Esther Albersen
Marinthe Brouwer
Leanne Lijzenga
Marjan Blanksma-Verlaan
Titia Galema

Trompetten
Wilma Visser-Hofman
Stef Kuiterman
Jos Tjalsma

Trombones
Cees Walinga

Baritons
Fokke van Ommen
Bea Tieleman
Tjeerd Kloosterman
Tjeerd van der Kooi
Jisk Bakker

Saxofoons
Thea Brouwer
Jantina van Ommen
Anneke Zondervan
Jetze Dirk Spijksma
Piet Tuinhof
Elyne Tjalsma

Hoorns
Sjoukje Pieksma
Marije Troost

Bassen
Gauke Zijlstra
Eeltje Fokkema
Marco Stallinga

Slagwerk