Nieuws

Harmonie onder dak bij Openluchtdienst


De harmonie zat zondagmorgen lekker onderdak bij de openluchtdienst in de tuin van Epema State in Ysbrechtum.

Dat moest ook wel met het thema thuiskomen geïnspireerd op de gelijkenis van de verloren zoon. In die geest was ook de collecte bestemd voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Dat dak in de tuin van Epema bestond uit strak tentdoek dat er de hele zomer gespannen is voor buitenfeestjes. Nu was de lucht wel zwaar en was er een constante dreiging van neerslag, maar die bleef uit, of het waren een paar spetters die al waren verdampt nog voordat ze op de grond vielen. De traditie van de openluchtkerkdienst in Ysbrechtum is niet meer los te denken van de inbreng van de Harmonie werd gerefereerd in de dienst. In de meer dan tien jaar dat de Harmonie als ‘kerkorgel’ fungeert is het nog maar een keer voorgevallen dat vanwege regen de dienst naar binnen moest. Naast de koralen speelde de Harmonie Lloyd en Imagine van de Beatles. De kinderen van de kinderkerk mochten op dat thema als er wel een hemel is iets maken over hoe zij zich die hemel voorstellen. De een wil wonen in een groot paleis, zoiets als Epema State een ander schiep al nieuwe dieren voor de nieuwe aarde: vosdraken.