Nieuws

Harmonie stelt profiel nieuwe dirigent samen


De sollicitatiecommissie van de Harmonie heeft zaterdag de studiedag aangegrepen om een profiel te maken van de nieuwe dirigent van de fanfare.

 

Verdeeld in vier parten schreven de leden in de middagpauze eigenschappen toe aan korps, dirigent, sfeer en vereniging. Het leverde heel veel informatie op, waaraan in de koffiepauze nog eens gewichten toegeschreven moesten worden. De commissie zet alles op een rijtje en komt dan met een profiel van een dirigent en zoekt hier passende personen bij.

De sollicitatiecommissie bestaat uit Elske, Brechtje, Fokke en Bea. Het is de bedoeling dat de nieuwe dirigent in augustus aan de slag gaat.

 

Op de foto de muzikanten denken na over waaraan de nieuwe dirigent moet voldoen om bij de Harmonie te passen.stdirk2

stdirk3stdirk4