Nieuws

Heerlijk weerzien van oud-Harmonianen op reuniedag 100ste verjaardag


Het vaandel van de Harmonie stond zaterdag 8 oktober prominent geposteerd in wijkgebouw De Schuttersheuvel in Sneek waar het korps die dag oud-harmonikanen verwelkomde op haar reünie.

Prachtig om te zien hoe de muzikanten van heinde en verre terugkwamen naar hun vaak muzikale roots. Uit Luttelgeest, Hilversum en Ede om maar een paar plaatsen te noemen. Maar ook zeer oudgedienden, zoals de 88-jarige Wyb Kloosterman, die ver voor de tijd van de meeste huidige muzikanten, veel voor de club heeft gedaan.

Harkema’, en De Boeren en good-old Auke Beeksma, die overigens nog steeds muzikant is bij het Seniorenorkest, samen met mevrouw Bootsma de moeder van Froukje, die ons ontvallen is, maar zoveel voor de fanfare deed. Een bestuursvergadering kreeg steevaste een staartje want Froukje had altijd heel wat dat nog ter tafel moest komen.

Ja zo haal je herinneringen op en zie je mensen voorbijkomen die er aan hebben bijgedragen dat de Harmonie een eeuw stand heeft gehouden. Natuurlijk vergeet ik hier namen. De reünisten konden grasduinen door de historie in beelden en tekst uitgezet op verschillende tafels. Durk Dam had de hele middag wel kunnen vullen met smoute anekdotes maar omdat er ook nog gemusiceerd moest worden hield hij het kort bij een citaat van een muzikant die dikwijls opmerkte dat hij de muziek wel met ‘de blote kont kon lezen’.

Het reünieorkest met al die ‘oude’ gezichten klonk als een klokje. Onze oud-dirigent Meine Verbeek moest natuurlijk ook even voor het korps. Met Abba sloot het gelegenheidsorkest het concertje af. Zo leuk dat sommige oud-leden die toevoeging van oud van zich af willen schudden. En zo levert de reunie voor de toekomst ook weer aanwas op.

Na het eerste bijpraten en musiceren stond de stadstrein voor de deur om ons een sentimental ritje door de binnenstad te bezorgen. We reden langs het Bogerman waar we zoveel jaren in de aula speelden en dirigenten zagen komen en gaan. Een kijkje in de Martinikerk die verbouwd wordt en waar we vast snel weer eens zullen spelen. Bouwmeester Tjeerd van der Kooi gaf er een rondleiding. Een toeristisch kijkje in de toren van de Waterpoort en vervolgens in sneltreinvaart terug naar de Schuttersheuvel, voor een drankje en bitterbal.

En natuurlijk nog heel veel bijpraten. Met een Chinees buffet sloten we het feest af. Een pluim voor de organiserende commissie bestaande uit Esther, Elske, Jos, Elyne, Marinthe en Gauke. Een mooiere jubileumparty was nauwelijks denkbaar.

De foto’s van deze dag zijn te zien in een speciaal album. (later meer..)