Nieuws

Martini verbouwd, maar vertrouwde akoestiek gebleven


De PKN Sneek had ons gevraagd om een bijdrage te leveren aan een vrolijke heropening van de Martinikerk van Sneek. En zo hadden we op paasmaandag de eer om als eerste korps in het verbouwde godshuis te spelen. Samen met Edoza, Tetsje van der Kooi en organist Bob van der Linde.

Het is mooi geworden. De kerkzaal en ons podium is niet wezenlijk veranderd. We zitten nog steeds vertrouwd onder de stokoude preekstoel en met het zicht op de eeuwenoude monumentale kerkbanken. Die zijn wel een beetje verschoven en vanaf de kraak zijn we nu ook zichtbaar als we spelen. Dat is wel een enorme verbetering.

Verder is de entree wezenlijk anders. Niet meer over het een meter brede stoeptegelpaadje langs het oude kostershuis, maar door een vorstelijke opening de nieuwe foyer binnen en dan door naar het schip. Het glazen aanbouwsel nodigt vanaf de Oude Koemarkt al uit om naar binnen te gaan. En ze tappen nu zelfs bier in de kerk. De oude predikanten hadden het niet moeten zien, maar tijden veranderen. Wat blijft is de warme klank van de fanfare en de prachtige akoestiek.

De huidige predikante Aukje die nog maar pas een paar weken in dienst is, was al geroerd door ons inspelen. En dat na een bewogen dag waarbij commissaris van de Koning Arno Brok sprak en ook burgemeester Jannewietske de Vries, oud-cornettist van Apollo Grou, warme woorden sprak over de prachtig verbouwde kerk. Geen godshuis meer, maar een mienskipshus, zoals Brok het verwoordde.

 

Onze leden en oud-leden Tjeerd van der Kooi, Jos Tjalsma en Jan Hiddo de Boer hadden een grote rol bij de metamorfose en deelden nu ook actief in het openingsfeest. Een gevarieerde meezingavond met solozang, bugelgenot, orgel- en pianoklanken, mannenstemmen en koperklanken. Een betere doop kan de Martini niet krijgen. Enkele mannen van Edoza waren zo enthousiast dat ze vaker met ons zo’n feestavond willen beleven.

Wie weet. Het was al weer meer dan 15 jaar geleden dat we voor het laatste met het Sneker mannenkoor een podium deelden. Dat was op een Oranjefeest in de Sneker Sporthal. Na zo’n mooie avond in zo’n ambiance hoop je in ieder geval nooit meer naar een sporthal terug te hoeven.