Nieuws

Rewenich over het leven van Rienck Bockema op de lessenaar


 

Het werk Rewenich dat Arend Gerds voor ons in opdracht heeft geschreven gaat over het bewogen leven van de Sneker Rienck Bockema of Renick danwel Rewenich genoemd, die door koning Edward III van Engeland geridderd werd.

Rienck Bockema (1350-1436)

Hij was de grondlegger van de Sneker hoofdelingen dynasty (hoofdelingen zijn invloedrijke personen en families die veel land bezaten en bestuurlijke en juridische macht uitoefenden). Hij woonde op de stins Rodenburg in de stad (nu Nauwe Burgstraat). Hij trouwde met Bott Sickinga, maar de wereld van Rienck Bockema was groter dan Sneek. Rienck Bockema deed mee aan de Kruistocht tegen de Turken en vocht bij Rhodos, waarna hij vanwege zijn moed door koning Edward III van Engeland tot Ridder werd geslagen.

Jeruzalem

Toen zijn vrouw Bott plotseling overleed ging hij op pelgrimsreis naar Jeruzalem. De angst voor schuld voor eeuwige straf en schuld dreef hem daartoe. In Jeruzalem kreeg hij een nieuwe heilige opdracht; zijn tweede kruistocht naar Litouwen. Zijn tweede kruistocht was tegen de heidense groothertog van Litouwen waar hij vocht bij Grodno. Uit Litouwen had hij een bijzonder Mariabeeld en twee jongens meegenomen naar Sneek.

Bockema was vetkoper (graafgezind) en vluchtte in 1399 vanwege de opstand van de Schieringers naar Medemblik, waar hij bescherming van de graaf had. Hij werd in 1402 weer met gejuich ingehaald in Sneek na het bestand tussen de Schieringers en de Vetkopers in 1401. Ondertussen hadden de opstandelingen zijn stins Rodenburg afgebroken. Hij ging daarop noodgedwongen elders in de stad wonen.

Vroom

Bockema nam afstand van zijn hoofdelingenschap en droeg dat over aan zijn schoonzoon Agge Harinxma. Nog belangrijker in zijn leven is dat hij ook afstand doet van zijn oude levenswijze. In wezen trad met zijn korte ballingschap in Medemblik een tijd van inkeer aan. Hij had ongetwijfeld ettelijke dodelijke slachtoffers op zijn geweten, want bij de belegering in Litouwen vielen alleen al 4000 doden.

Klooster Thabor

Het resultaat van zijn bezinning was het stichten van klooster Thabor (tussen Sneek en Tirns) in 1406. Hij was bang voor de dood en vreesde dat hij niet in de hemel zou komen. In 1410 ging hij in het klooster wonen om met zichzelf en met God in het reine te komen. Hij kon niet tot priester gewijd worden, omdat hij te veel bloed had vergoten, maar leefde wel als monnik. Hij overleed in het klooster Thabor in 1436.

 

Over Rienck Bockema schreef Willem Tjerkstra een historische roman ‘Ridder fan Snits’.