Nieuws

Zolder opruimen passende activiteit voor slotavond


Het bestuur had in haar wijsheid besloten om de laatste repetitie de muziek de muziek te laten en ruimte te maken om de zolder eens op te ruimen. Immers vele handen maken licht werk.

Daar staan nog heel wat instrumenten waarvan we geen weet hadden wat de status is; wel of niet meer bruikbaar. Stiekem hopend dat het vooral ouwe meuk zou zijn, werd aan de klus begonnen. Het doel van deze actie was namelijk om ruimte op zolder vrij te maken voor de enorme muziekbibliotheek. Daarvan hebben we sinds de fusie twee. Ook daar moet dus het mes nog flink in. Om alle muziek in Scharnegoutum onder dak te krijgen moest wat ruimte vrijkomen op zolder.

De muziekbibliotheek van de Harmonie ligt namelijk nog op zolder van de Koningin Wilhelminaschool in Sneek. Bovendien moeten ook alle doublures van de werken die we hebben verwijderd worden. Er wacht dus nog wel een opruimdag. Veel instrumenten op zolder bleken nog een prima te functioneren. Arend had zijn reparatiekid voor saxofoons meegenomen en kreeg er zowaar een altsax mee aan de praat. Een kornetje werd afgeschreven evenals een trombone waarvan de schuif amper nog schuift. Maar in het algemeen dus best redelijk instrumentarium op zolder.

Ook kwam een doos met alle prijzen van Excelsior boven water. Verder dook er een ondefinieerbaar instrument op, waarover een niet bij name noemend lid zich ontfermde. Een enkele koffer en wat oud spul kan zo naar de stort, maar het meest kon weer via het trapje naar boven. Pytrick heeft alle instrumenten gemerkt en de lijst up to date gemaakt. Het plan is om te kijken of er nog iemand belangstelling voor het instrumentarium heeft. Toen eenmaal alles weer op zolder lag, ging de bar open. Met een borrel sloten we een bijzonder seizoen af waarin we een eeuwfeest vierden, een trouwerij hadden en buitenlandse reis. Wat wil een club nog meer.