Nieuws

Afscheid van het Bogerman


De Harmonie beleefde maandagavond 23 november van het jaar 2015 een historische avond. Het was namelijk de laatste repetitie in de vertrouwde omgeving van het Bogerman. 

De laatste repetitie was eens niet in een lokaal op de tweede verdieping, maar in de aula waar door de jaren heen de oefenavonden ook plaatsvonden. Hoe vaak de Harmonie er gerepeteerd heeft, is niet bekend, maar het zijn er zeker meer dan duizend. Met de klanken van Aurelia namen we afscheid.

Maandag 30 november is de Julianaschool het oefenterrein van de Harmonie. Daar geven we een concert ter afsluiting van het leerlingenproject Korps in de Klas. Aansluitend komt de kerstmuziek op de lessenaar voor het kerstconcert van 12 december. Een week later is de eerste officiële repetitie in het Convenant aan de Franekervaart.

We huren de ruimte van het Stedelijk Sneek. Het betekent geen stoelen en tafels meer wegzetten en terugzetten met met hulp van de meetstok van Mendel. Bovendien is er een barretje naast de oefenzaal. Niemand die daarom treurde met het vertrek uit Bogerman. Hoe lang we daar precies hebben gezeten? Elske giste er naar. Als klein meisje toen ze nog niet bugel blies, ging ze eens met heit naar het gebouw van Christelijke Belangen aan de Westersingel waar nu het Theater staat. Daar oefende het korps.

Dat gebouw is al lang tegen de vlakte voordat het bij het oude Sint Antonius getrokken. En het Antonius zit al sinds beginjaren negentig aan de Bolswarderbaan. Het is dus iets minder lang geleden dan Elske oud is….. Niet zo lang dus.