Nieuws

Bugelspeler vast op toilet tijdens studiedag


Bugelspeler Sjoukje nam zaterdag tijdens de studiedag wel erg veel tijd voor een sanitaire stop. Na ruim twintig minuten voegde ze zich weer bij de bugel- en trompetsectie die repeteerde in het kooklokaal van Bogerman met de nuchtere opmerking. ,,Ik ha efkes festsitten op it toilet.” Ze had geluk dat Rinske, die de catering deed, haar hulpgeroep hoorde. Die haalde op haar beurt Gauke en Fokke uit de repetitie. Gauke ging op zoek naar gereedschap waarmee de deur uit zijn sponningen gehaald kon worden. Na het nodige breekwerk kon Sjoukje bevrijd worden uit haar benarde positie. Dirigent Andries vroeg nog of niet traumatisch was geweest. ,,Nee hear, we kinne wol trochspylje.”