Nieuws

Gezellige en leerzame studiedag


Met een bijna compleet korps was de studiedag zaterdag 14 januari al zeer geslaagd te noemen. Bovendien was het ook nog eens gezellig en dus niet zo’n verspilde dag in de kantine van Bogerman. De dames Esther, Fenneke en Wilma zorgden dat we op tijd ook nog koffie, broodjes en een drankje kregen, daarbij geholpen door Marco en uiteraard onder supervisie van Mendel. Muzikaal werden we op Atropos bijgeschaafd door Ido Gerard Kempenaar, die veel enthousiasme legde in de repetitie. De saxen werden apart genomen door Mirjam Stoffelsma.

Een dag die zich het beste in beelden laat beschrijven, een impressie