Nieuws

Harmonie Sneek maakt gouden Eeltje erelid


Eeltje Fokkema uit Sneek ontving tijdens het seizoen afsluitende concert van Fanfareorkest CMV Harmonie Sneek/Excelsior Scharnegoutum in de Martinikerk van Sneek een gouden speld met oorkonde voor 60 jaar muzikant van de Organisatie voor Muziekverenigingen Fryslân. De Harmonie benoemde hem tot erelid van de vereniging.

De 76-jarige Fokkema kon het nauwelijks geloven. Hij was door voorzitter Jetze Dirk Spijksma uit het publiek naar voren geroepen. De es-basblazer van de fanfare moet al enige tijd verstek laten gaan, omdat zijn gehoor hem in de steek laat. “Der is neat oan as je yn it korps sitte en je heare neat. Dan sjoch ik wol dat de dirigint wat seit, mar ik wit net wat. Gauke as Marco dy’t njonken my sitte fertelle it wol troch; dat is it punt net, mar ik hear de bugels, hoarns en saksen ek net. De hege stimmen dat is it probleem.”

De muzikant heeft daarom voorlopig een pauze ingelast. De malheur aan het gehoor begon enkele jaren geleden toen hij bestraald werd voor een plekje in het oor. “It moat no gjin sikehûsferhaal wurde, mar sûnt dy tiid hear ik minder. Ik krij aanst noch in mri-scan en moat wer nei de KNO-arts. Ik hoop dat it noch better wurdt.”

‘It wie sa gewoan

Want de repetitie van de fanfare in It Swettehûs in Scharnegoutum is een wekelijks verzetje waar de de basblazer bij wijze van spreken altijd naar uitkeek. “It wie sa gewoan no.” Fokkema die ook jaren bij Crescendo Heeg speelde, stopte daar vorig jaar al vanwege de gehoorproblemen. Hij zou voor de gezelligheid naar de korpsavond kunnen gaan, maar het wrange is dat hij bijna niemand kan verstaan. “Efkes lâns komme is ek neat. Yn in romte mei minsken hear ik al hielendal neat. Dat fielt iensum.”

Het verhaal moet geen treurmars worden en daarom kijkt Fokkema liever terug op de mooie tijd bij de Harmonie Sneek, waarvan hij al 42 jaar lid is. Hij vervulde in die periode diverse malen een bestuurlijke functie en was jarenlang bibliothecaris van het korps. “Dat ha ik faak dien. Dan gie der wer ien fuort en dan pikte ik dat wer op.”

Ventieltrombone

Fokkema, zoon van een organist, begon zijn muzikale loopbaan op de ventieltrombone bij de Hallumer Fanfare. In Donkerbroek speelde hij bij brassband de Bazuin. Toen hij door een betrekking bij het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf naar Sneek verhuisde wilde hij per se bij een brassband spelen. “Ik wie der suver wat mei oan dat Snits gjin brassband hie. Ik ha doe yn Toppenhuzen sjoen, mar dat wie it ek net. Doe sei kollega Auke Beeksma tsjin my: kom by de Harmonie, der spylje ik ek”, vertelt hij over zijn entree bij de Sneker fanfare.

Bij het familiekorps voelde hij zich meteen thuis. “It wie in ploech fan sa’n sechstich muzikanten. Dat is wat oars as yn in brassband. Der wie in gemoedlike sfear mei dirigint Harm van der Meer. Ik socht ek net in korps dat in soad nei konkoersen giet. Ik jou leaver konserten. En soks as it iepenloftspul Fanfare yn 2006 mei Teater Snits dat wie geweldich.”

Fokkema is voor het leven lid gemaakt en kreeg in de Martinikerk een staande ovatie van het publiek en hij werd spontaan toegezongen. “It oerfoel my wol wat, mar ik bin der hiel bliid mei.”