Nieuws

Harmonie speelt in koude openluchtdienst Ysbrechtum


De Harmonie begeleidde zoals gewoonlijk de openluchtdienst in Ysbrechtum in Epema State.

In de sfeervolle tuin achter de perken met pioenrozen zorgden we voor de koraalmuziek. Door de kou (het kwik kwam niet boven de 14 graden uit) waren er wat minder mensen dan in andere jaren. Het thema van de dienst was Zacheus, de tollenaar. Wel bijzonder was de aanwezigheid van kippen die ongestoord tussen het kerkvolk doorliepen en zich zelfs niet lieten afschrikken door de muzikanten.

 

De Epema kippen zoeken gezelschap bij de bugelsectie, toeval?

De Epema kippen zoeken gezelschap bij de bugelsectie, toeval?