Nieuws

Kerstrondgang bepaalt kerstgevoel Harmonianen en zangkoor


 

In het spoor van de Harmonie gingen op de vroege ochtend van Eerste Kerstdag 120 zangers op pad langs Antonius Ziekenhuis, Frittemahof, Bonifatiushuis en dr. Wumkeshus. De kerstrondgang kwam vanwege de regenval iets trager op gang dan gewoonlijk, maar met de eerste klanken van ‘Komt allen tezamen’ verdwenen de buien en klaarde het wonderlijk op. In de hal van het Antonius genoot het personeel van de vroege ochtendzang. Via de camera konden patiënten luisteren naar de kerstaubade. De file auto’s verplaatste zich daarna naar het Noorden van Sneek, waar we voor het eerst in de nieuwbouw van Frittemahof speelden. Een prachtige hal met een enorm hoge entree. Op de galerijen stonden bewoners en klonk er na ieder kerstlied zelfs enthousiast applaus. Na een klinkend Ere zij God ging de optocht verder naar het ook al overdekte atrium van het Bonifatius. Ook al was het blijven regenen, de kerstrondgang is nagenoeg overdekt. Alleen bij het Wumkeshus spelen we nog in de openlucht. Ook daar stonden meer oudjes dan gewoonlijk. De zangers lieten nog eenmaal de vrolijke kerstgezangen horen. Binnen was er de vertrouwde koffie met kerststol van mevrouw Yntema. Erelid Sinus Abma schuifelde voorzichtig met zijn rollator nabij. Hij had alle liederen gehoord en maakte een complimentje. Natuurlijk kregen we ook nog wat geschiedenis. Volgens hem was het dirigent Piebe Bakker die in het grijs verleden de kerstrondgang van de grond tilde. De dirigent uit Koudum dirigeerde in de beginjaren het korps op het vroege uur. De tijden zijn veranderd. We spelen nu zonder dirigent en zetten in op aangeven van Elske. De doelgroep is het om het even; wel of geen dirigent. Zij genieten zichtbaar van de kerstzang op het vroege uur. Trouwens dat doen de leden van de Harmonie ook. Zonder de rondgang geen Kerst. Dat blijkt ook voor veel oud-leden die nu met kroost en aanhang bij het koor aanhaken, zoals Annemarie van Dam met Lieuwe en kinderen en de zussen Cnossen. Een beetje reünie is het dus ook op het vroege uur. Prettige kerstdagen.

De Harmonie

 

Foto’s Rinske Vellinga