Nieuws

Laatste optreden met dirigent Andries Kramer


De kerstnachtdienst in de Martinikerk was op kerstavond het laatste publieke optreden met onze dirigent Andries Kramer. Hij verlaat na 4 jaar onze vereniging en gaat op maandagavond de muzikanten in het Groninger Grijpskerk de maat slaan. 

Dirigenten gaan en dirigenten komen. Vier jaar geleden kwam Andries als interim bij ons orkest als opvolger van Piet Visser. Het beviel zo goed dat het interim een vaste aanstelling werd. Wie de opvolger wordt van Andries is nog niet bekend. De Harmonie is naarstig op zoek naar een vervanger, die Andries al in januari kan vervangen. Het is allemaal snel gegaan, maar het aanbod dat de Groningers deden kon Andries niet laten gaan. Het kwam allemaal als een donderslag bij heldere hemel. Bestuur en leden vinden het jammer dat Andries ons verlaat, maar hebben begrip voor zijn stap en bedanken hem voor de inzet voor onze vereniging.