Nieuws

Lekker toeteren met Korps in de klas


Het is niet nodig om de weg te vragen naar het lokaal in de Julianaschool in Sneek waar de muzieklessen van Korps in de Klas worden gegeven. Een kakofonie van geluid klinkt vanuit een bovenlokaal door de statige hal van de school.

 

Ruim twintig leerlingen uit groep 5 zitten met een koperinstrument voor hun mond. De een speelt op trompet, de ander bugel en zelfs eentje trombone. Koperdocent Andries Kramer van het Atrium in Sneek en dirigent van Fanfareorkest cmv Harmonie Sneek onderwijst de jeugd in de beginselen van de blaasmuziek. Het wekelijkse uurtje muziekles is op initiatief van de fanfare, die met het project zieltjes voor de club wil winnen. Ook groep 6 heeft een wekelijks blaasuurtje. In totaal maken 45 leerlingen van de Julianaschool zodoende kennis met een blaasinstrument dat ze ook nog eens mee naar huis mogen nemen om er op te oefenen.

 

De fanfare, die moeite heeft met het werven van jonge leden, heeft zich voor deze aanpak aangemeld bij de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) die met het project Korps in de Klas muziekverenigingen helpt om kinderen enthousiast te maken voor de blaasmuziek. Rolf Hoogenberg is twee jaar geleden door de OMF als projectleider aangesteld en wordt geadviseerd door Keunstwurk in Leeuwarden.

 

Volgens Hoogenberg slaat de aanpak na twee jaar met tien deelnemende muziekverenigingen per jaar aan. ,,Het bijzondere is dat de lessen tijdens de reguliere schooluren worden gegeven. Het is voor veel scholen een welkome aanvulling op het muziekonderwijs. Het project loopt in tijd nog niet lang, maar we zien al wel mooie resultaten. Het levert de korpsen leerlingen op.”

 

Bijvoorbeeld op de basisschool it Harspit in Oppenhuizen, waar het project vorig jaar acht weken draaide onder leiding van René van der Veen. Van de negentien leerlingen, volgen nu na de zomervakantie nog acht kinderen muziekles. ,,Dêr binne wy hiel bliid mei”, zegt secretaris Marijke de Vries van brassband E&E. ,,De oanpak wurket hiel goed.”

 

Kramer zou in Sneek blij zijn als er van de 45 leerlingen vijf kinderen doorzetten met muziekles. ,,Dat is realistisch. In de dorpen scoren we inderdaad beter. Daar is toch een cultuurverschil”, weet Hoogenberg. Het traject na Korps in de Klas verschilt per vereniging. ,,De Harmonie werkt met haar dirigent duidelijk samen met het Atrium, maar in Wijnjewoude volgen we de aanpak van Atelier Majeur, dat al veel kennis had en in Opeinde pakken we het aan met Johannes Reijenga van het ZZP’ers collectief.

 

De leerlingen van groep 5 in Sneek zijn inmiddels na een lange C al bij de noot E aangekomen. Enthousiast proberen ze met eerst het indrukken van nul ventielen, daarna 1 en 3 tegelijk en dan ventiel 1 en 2 samen het trapje te maken en weer terug. Het vraagt niet alleen lucht, maar ook motoriek. Het valt nog niet mee. ,,Goed oefenen”, geeft Kramer ze als huiswerk mee, waarna groep 5 plaats maakt voor groep 6.  De hele toonladder op en neer is het doel. Als de kinderen zo ver zijn, wordt het project in november afgesloten met een gezamenlijk concert met de Harmonie voor de ouders en belangstellenden.

 

Bea Tieleman, voorzitter van de Harmonie, is enthousiast over Korps in de Klas. ,,We hebben al veel geprobeerd om jeugd bij de fanfare te krijgen en zijn daarom heel blij met het handvat dat de OMF aanreikt. De OMF levert de instrumenten, de Harmonie alleen vrijwilligers die bijstaan tijdens de lessen voor als bijvoorbeeld een ventiel blijft haken. We zien graag dat de leerlingen die door willen gaan met spelen, straks na schooltijd muziekles van Andries krijgen op school. Voor volgend seizoen melden we ons ook zeker weer aan om mee te doen.”

 

Het enthousiasme bij scholen en verenigingen vraagt om een vervolg van het project. Of dat er komt, hangt echter af van de inkomsten. Voor Korps in de Klas is in 2013 75.000 euro binnengehaald bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. ,,Er wordt gekeken naar meer geldbronnen om het project te kunnen continueren”, weet Hoogenberg. Het muziekonderwijs op de basisschool staat landelijk in de belangstelling met het actieplan Méér Muziek in de Klas. Minister Jet Bussemaker van OCW trekt tot 2020 25 miljoen euro uit voor beter muziekonderwijs op de basisscholen.

 

,,We zien dat er sprake is van een kentering in de opvatting over muziekonderwijs. Dat werd lange tijd buiten de school gehouden, maar wordt gelukkig weer naar binnen gehaald”, zegt Hoogenberg. ,,Het project Korps in de Klas ondersteunt deze trend.”