Nieuws

Rabobank steunt cultuur met Coöperatie huis


Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland heeft de facebookpagina Coöperatiehuis opgericht om culturele verenigingen in de regio te ondersteunen.

Muziekverenigingen kunnen het bijvoorbeeld als podium gebruiken om leden te werven, informatie uit te wisselen, muzikanten te lenen of om sponsors en geld te werven. Op de site kunnen ook evenementen aangekondigd worden. Ook wil Rabobank met de facebooksite de bekendheid van de muziekverenigingen vergroten.

Ga naar de facebookpagina Coöperatiehuis en geef het een like…