Nieuws

Samenwerking fanfares Sneek en Scharnegoutum


Sneek/Scharnegoutum – De fanfares CMV Harmonie Sneek en Excelsior Scharnegoutum hebben de handen ineen geslagen en treden op zaterdag 13 november als één fanfare op tijdens het Surventofestival in Surhuisterveen.

De projectmatige samenwerking is niet uit luxe geboren stellen beide verenigingen, maar de oplossing om in tijden van krimp met een volwaardig orkest naar buiten te kunnen treden. De leden van beide korpsen zijn enthousiast over de samenwerking en de zodoende goed bezette secties. Samen vormen de korpsen een 46 leden tellend orkest.

‘We hiene noch mar in ploegje fan 16’, zegt Sietje Bakker, voorzitter van Excelsior. Toen dirigent Meine Verbeek kort voor het nieuwe seizoen bekendmaakte dat hij niet meer op woensdag kon dirigeren, moest de vereniging op zoek naar een nieuwe dirigent. Op dat moment klopte Sjoukje Pieksma, lid van de werkgroep Toekomst Harmonie, aan met de vraag of Scharnegoutum met de Harmonie wilde samenwerken.
‘Dat wie it perfekte momint’, blikt Bakker terug. Qua bezetting kan het niet beter samenvallen. Waar Scharnegoutum het alleen met 2 bugels zou moeten stellen, is die sectie in het gezamenlijk orkest 11 man sterk en waar de Harmonie het met 1 trombone zou moeten doen zitten daar nu vijf.

Repetitieavond

Een hindernis die nog genomen moest worden was de repetitieavond. Die is in Sneek op maandag en in Scharnegoutum op woensdag. Aangezien dirigent Arend Gerds van de Harmonie op beide avonden kan, wordt er de ene week op woensdag in Scharnegoutum en de andere week op maandag in Sneek gerepeteerd. Het offer is dat twee muzikanten van de Harmonie niet op woensdag kunnen en eentje van Excelsior niet op maandag.

Harmonie Sneek is enthousiast over de samenwerking met Excelsior. De toekomst van de Harmonie die volgend jaar 100 jaar bestaat, stond al enkele jaren op de agenda. ‘We ha no 30 leden, mar foar corona wiene dat noch sa’n 35’, zegt voorzitter Jetze-Dirk Spijksma. ‘Al langer binne we dwaande om fersterking of gearwurking te sykjen. We ha noch in aardich korps, maar alle seksjes binne net goed beset, boppedat wurde wy allegear âlder en kinne we dreech oan jongerein komme. De takomst is ûnwis’

Jeugd

Wat jeugd betreft staat Scharnegoutum er beter voor, waar het eigen jeugdkorps 10 leden heeft, maar ook daar willen de muzikanten in 2023 hun eeuwfeest vieren met een volle fanfarebezetting. Waar de samenwerking eindigt durven beide voorzitters niet te zeggen, maar dat Scharnegoutum en Sneek elkaar vinden in de muziek is wel duidelijk. ‘Us leden binne wol hiel tefreden. It is net sa iel mear en je kinne yn sa’n besetting ek folle moaiere stikken spylje. It blaast fansels folle better yn sa’n ploech en de dirigent sprekt ús ek oan’, zegt Bakker. De fanfares gaan na Survento kijken of de samenwerking op projectbasis voortgezet wordt.

Cees Walinga