Nieuws

Voorjaarstemming bij Harmonie


Het ijs is uit de sloten, de kieviten laten hun baltsvlucht horen en de Huishoudbeurs is weer achter de rug. Iets van de voorjaarstemming is ook te vernemen bij de Harmonie. Waar de instrumenten deze week vanwege de voorjaarsvakantie in de koffer blijven, voor wat de repetitie betreft, moeten de leden de muziektas uitschudden. Het werd ook wel eens tijd. De kerstmuziek werd nog iedere week meegesjouwd naar de repetitie. Uit het reguliere repertoire verdwijnen liefst 36 nummers. Er blijven niettemin nog 13 stukken over, die weldra aangevuld zullen worden.