Vereniging / Bestuur

Wilt u iemand van het bestuur iets vragen, dan kunt u dit doen door een email te sturen naar: cmvharmonie@gmail.com. Bellen kan natuurlijk ook naar onderstaande nummers.
Naam functie Telefoon
Anke van Ommen/Pytrick van der Klauw Voorzitter 06-54745666
Esther Aalbersen Secretaris 06-11288426
Keimpe Kloosterman Penningmeester 06-52236433
Marco Stallinga   Algemeen 06-33024611
Cees Walinga PR en website 06-52027574

Coördinator Jeugd: Anke van Ommen (ankevanommen@hotmail.com)


Repetitielokaal: Swettewyn repeteert iedere maandagavond van 19.30 tot 21.45 uur in It Swettehûs in Scharnegoutum

Donateurs en sponsoren kunnen hun bijdragen aan de vereniging overmaken op bankrekeningnummer NL03RABO0370621190