Vereniging / Bestuur

Wilt u iemand van het bestuur iets vragen, dan kunt u dit doen door een email te sturen naar: cmvharmonie@gmail.com. Bellen kan natuurlijk ook naar onderstaande nummers.
Naam functie Telefoon
Jetze-Dirk Spijksma Voorzitter 06-20161638
Elske van der Kooi Secretaris 06-43213483
Jantina Moerke Penningmeester 06-45012216
Cees Walinga PR en website 06-52027574

Coördinator Jeugd: Anke van Ommen (ankevanommen@hotmail.com)


Repetitielokaal: De Harmonie repeteert iedere maandagavond van 19.30 tot 21.45 uur in Het Convenant aan de Oude Dijk 15, 8602 XW (te bereiken via Worp Tjaardastraat bij brug Franekervaart)

Donateurs en sponsoren kunnen hun bijdragen aan de vereniging overmaken op bankrekeningnummer NL03RABO0370621190 

 

convenant

Het repetitielokaal