Vereniging / Historische foto’s Harmonie 50 jaar

Froukje Algra scande een serie dia’s die gemaakt werd bij het 50-jarig bestaan van de Harmonie in 1973. Onder de foto’s ook opnamen die gemaakt zijn tijdens het optreden in de St. Bavo in Haarlem. Destijds was Henk Bakker dirigent van de Harmonie.